Underhållsansvar

 

BRF TROLLGLANSEN

 

 

 

Vem har underhållsansvar för vad?

 

 

Grundprincipen i en bostadsrätt är att bostadsrättshavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av husen. Föreningens ansvar för husen omfattar såväl det yttre som delar av det inre underhållet. Bostadsrättshavarens underhållsansvar innebär att man i princip ansvarar för allt som finns i lägenheten.

 

I nedanstående dokument hittar du en tolkning av bostadsrättsföreningens stadgar samt bostadsrättslagen:

 

BRF Trollglansen 2018/2019