Sopor

 

BRF TROLLGLANSEN

 

 

 

Sophantering

 

Sophanteringen är viktig

 

Miljöfrågor berör oss alla. Vi har alla ett ansvar att hålla rent omkring oss och hantera våra sopor på ett bra sätt både ur miljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt. Ur arbetsmiljösynpunkt är vi skyldiga att paketera och slänga våra sopor på ett sådant sätt att de som skall hantera dem efter oss inte kommer till skada. Ur miljösynpunkt måste vi tänka på att hantera soporna så att de inte skadar vår miljö. Vi är skyldiga kommande generationer att värna om miljön.

 

Hushållssopor

 

Sopnedkastet för hushållssopor finns på gaveln av huset Vänortsstråket 51. Plastpåsarna knyts ordentligt innan de kastas ned i sopnedkastet. Släng inte sådant som kan fastna i röret då det orsakar stopp och onödiga kostnader för vår förening. (Pizza kartonger, tvättmedelskartonger m.m.)

Det är förbjudet att lämna soppåsar bredvid sopnedkastet.

 

Kompostavfall (matrester)

 

Det finns ett särskilt nedkast för kompostavfall. Den finns intill sopnedkastet för vanliga sopor. Här slängs matrester som komposteras och senare blir till jord. Speciella kompostpåsar gjorda av majsstärkelse finns att hämta i kommunalhuset eller hos Sollentuna Energi. Släng inte andra sopor än matrester i kompostnedkastet.

 

Grovsopor

 

Föreningen har för närvarande ingen möjlighet att hantera grovsopor. Det är inte tillåtet att ställa grovsopor i garage, källargångar eller på gården. Man ansvarar själv för bortforsling av sina grovsopor. Det finns återvinningscentraler i närheten som kostnadsfritt tar emot dina grovsopor. De två som ligger närmast vår kommun:

 

Smedby Återvinningscentral Hagby Återvinningscentral

Karins Väg 2 Frestavägen 10

Upplands Väsby Täby

 

Mer information samt öppettider hittar du på www.sorab.se eller ring 08-505 804 00

BRF Trollglansen 2018/2019