Boenderegler

 

BRF TROLLGLANSEN

 

 

 

Trivsel och ordningsföreskrifter

 

 

Det är viktigt att visa hänsyn och följa gemensamma ordningsregler för att alla ska må bra i ett bostadsområde. Några självklara regler för allas trevnad:

 

 

 

•Vårda och var aktsam om såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

 

•Från balkongen får man inte: mata fåglar, skaka mattor eller slänga cigarettfimpar. Av säkerhetsskäl ska blomlådan hängas innanför balkongen. Man får inte elda/grilla på balkongen.

 

•Placera dörrmattor innanför lägenhetsdörren. De är annars i vägen för städningen.

 

•Porten ska alltid hållas stängd då kyla och oinbjudna gäster ska hållas borta.

 

•Barnvagnar, cyklar, sopor eller annat gods får ej vara placerade i trappuppgång eller utanför dörrar på grund av brandrisk och vid eventuell utrymning.

 

•Rasta inte hundar och katter på föreningens område.

 

•Rökning är förbjudet i alla gemensamma utrymmen.

 

•Vid användande av tvättstuga var god respektera där uppsatta föreskrifter om tvättider, användning av maskiner samt städning. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

 

•Källsortera sopor.

 

•Hyr inte ut lägenheten i andra hand utan styrelsens medgivande.

 

•Hög musik och högljudda röster, störande ljud och livliga fester i bostaden är inte tillåtet någon tid på dygnet. Detta gäller även balkongerna. Tänk på att det hörs väl in till grannarna. Visa barnfamiljer och arbetande grannar hänsyn. Vill du ha högljudda fester måste du hyra lämplig lokal.

 

•Parkering på gården är endast tillåten för på- och avlastning.

 

•Vid uppsättandet av annonser eller annat anslag ska anslagstavlan användas.

 

•Tänk på att dämpa rösten i trapphuset, framför allt på kvällar och nätter.

 

BRF Trollglansen 2018/2019