Andrahandsuthyrning

 

BRF TROLLGLANSEN

 

 

Andrahandsuthyrning

 

Vad är en andrahandsuthyrning?

 

En andrahandsuthyrning är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

 

Måste jag ha styrelsens tillstånd?

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Detta gör du genom att fylla blanketten för andrahandsuthyrning. Blanketten finns att ladda ner längst ner på denna sida men går även att hämta hos styrelsen. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten. Styrelsen lämnar vanligtvis besked om sitt beslut skriftligen.

 

Vilka skäl är beaktansvärda?

 

Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, t.ex. arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att du är i en situation där du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

 

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

 

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

 

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?

 

Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

 

 

Kom ihåg att det är du som hyr ut i andra hand som fortfarande har det yttersta ansvaret. Det är du som skall se till att hyran blir betald i tid, och missköter sig din hyresgäst är det du som kan bli betalningsansvarig eller till och med vräkt.

 

 

 

BRF Trollglansen 2018/2019