Kontakt och Felanmälan

 

BRF TROLLGLANSEN

 

 

 

Kontakt och felanmälan

 

 

Fastighetsskötseln:

 

Den allmänna fastighetsskötseln i föreningen sköts av Fastighetsägarnas Fastighetsservice.

Vid felanmälan ange att du/ni ni bor i Brf Trollglansen.

 

Felanmälan vid ej akuta fel, vardagar (08-17):

Tel nr: 08 - 617 76 00

 

 

Fastighetsskötaren kan även hjälpa till med enklare reparationer och justeringar i era lägenheter, skillnaden då är att Fastighetsägarna fakturerar den som äger lägenheten.

 

 

Akuta fel under nattetid:

Kontakta jourmontör på tel 08-657 77 50

 

 

Vid fel meddela först någon av kontaktpersonerna i styrelsen! Informationen om vem i styrelsen är ansvarig/kontaktperson för olika områden hittar du i porten på anslagstavlan.

Kontaktpersonen beslutar sedan om lämplig åtgärd!

 

Ni ska INTE felanmäla till fastighetsskötaren eller jouren utan att först försökt nå någon av kontaktpersonerna!

 

 

OBS. Är felet som anmäls till Fastighetsägarna eller Jourmontör självorsakat kommer

BRF Trollglansen att efterfakturera den enskilde boende.

 

 

BRF Trollglansen 2018/2019